Gotowi na zimę

Gotowi na zimę

Praktyczne porady od Steon

Wyobraź sobie, że w Steon jesteśmy już gotowi do zimy. Pracownicy, materiały, zaplecze sprzętowe… Wszystko przygotowane by firmy naszych Klientów mogły jak najłagodniej odczuć uroki mroźnej i śnieżnej aury.

Firma i jej otoczenie w zimie

Jak zadbać o otoczenie nieruchomości w zimie, łatwo sobie wyobrazić.

Wystarczy przygotować odśnieżarki mechaniczne i zapas paliwa, by mogły pracować, gdy tylko będą potrzebne… Przygotować ekipy do ręcznego usuwania śniegu z mniejszych szlaków komunikacyjnych. Stosować preparat, który pomoże pozbyć się śliskich nawierzchni. Umieścić specjalne maty przy wejściu do obiektu, by śnieg i błoto ograniczyć do strefy przy wejściu. Zadbać o pojemniki, narzędzia, szufle. Wcześniej usunąć pozostałości jesieni z rynien, świetlików, kanałów odprowadzających i studzienek rewizyjnych. W Steon to nasze regularne działania w trosce o bezpieczeństwo i porządek wokół firm, biur, magazynów i hal naszych Klientów.

Mając wsparcie profesjonalistów, całość procedur i wykonywanie rutynowych i interwencyjnych czynności nie stanowi żadnego problemu. Chętnie pomożemy, tym czasem…

Warto przypomnieć

Jesteśmy ekspertami w utrzymaniu nieruchomości i jej otoczenia. Często spotykamy się z pytaniami od Klientów, które dotyczą tego jakie obowiązki ma właściciel lub administrator obiektu, szczególnie w okresie zimowym. Najważniejsze i często dyskutowane zagadnienia przybliżamy poniżej.

Gdy 500 zł to za mało

Właściciele nieruchomości i administrujący terenem mają obowiązek utrzymać go w porządku i stanie, w którym poruszanie się po jego terenie i najbliższym otoczeniu jest bezpieczne i nie stanowi zagrożenia. W zimie nawet najlepiej zaprojektowany teren i starannie utrzymany może nie spełniać tych wymagań.

Aura zaskakuje. Topniejący śnieg i mroźne noce, sople prawie pewne. Zawiany na chodnik śnieg, który pozornie niewiele go zakrywa, może pod spodem mieć warstwę oblodzenia. I tu uwaga! Nieodśnieżony chodnika przylegający do posesji. Sopli lodu niebezpieczne dla przechodniów. Te i inne pozornie typowe dla zimy sytuacje to perspektywa mandatu w kwocie 500 zł.

Oczywiście straż miejska, policja lub zgłoszenia od przechodniów to jedno. Sytuacja, gdy ktoś w wyniku poślizgnięcia się na chodniku lub uderzenia od rzeczonego sopla, dozna urazu może skutkować możliwością roszczeń odszkodowawczych.

Śnieg od rana. Problem wraca

W sytuacji, gdy taki mandat uznamy za sporny bądź kolejna śnieżyca znów spowoduje, że na czas nie usuniemy śniegu i nieodśnieżanie chodnika będzie zjawiskiem powtarzającym się, sprawa trafi do sądu. Sąd może nałożyć grzywną, której kwota może kilkakrotnie przewyższać maksymalną stawkę mandatu.

My czy oni?

Nie zawsze to właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek odśnieżania chodnika. W określonych sytuacjach obowiązek ten leży po stronie gminy. Mowa o scenariuszu, w którym pomiędzy nieruchomością a chodnikiem znajduje się pas miejskiej zieleni, gdy na chodniku jest strefa płatnego parkowania lub przy nieruchomości znajduje się przystanek. Wówczas za odśnieżenie chodnika odpowiada gmina, bez względu na to, czy przylega on do nieruchomości.

Ważne jak!

Odśnieżanie chodnika należy wykonywać starannie. Śniegu bezwzględnie nie można przerzucać na drogi. Za zgarnięcie śniegu na ulicę grozi grzywna w wysokości nawet 1500 zł. Jeśli śnieg wyrzucony na drogę byłby przyczyną wypadku, osoba odśnieżająca może odpowiadać wówczas jak za przestępstwo. Śnieg trzeba więc odgarniać tak, by nie blokował przejścia pieszym. Nie może też utrudniać ruchu kołowego.

Chodniki to nie wszystko

Obowiązek odśnieżania to nie tylko chodnik. Obowiązkiem właściciela lub zarządcy nieruchomości jest wynikające z prawa budowlanego usuwanie śniegu z dachów – budynków mieszkalnych, biurowych, przemysłowych, garaży i konstrukcji gospodarczych. Te muszą także być pozbawiane sopli lodu i nawisów.

Takich niuansów i pytań jest dużo więcej. Wyobraź sobie, że znamy na nie odpowiedzi. Więcej – potrafimy zająć się utrzymaniem nieruchomości w zimie. Kompleksowo.